Om oss

Åderbråcksspecialisterna – Sveriges ledande specialister på åderbråck

Vi har sedan 2004 specialiserat oss på åderbråcksbehandlingar och är en av pionjärerna inom de moderna endovenösa behandlingsmetoderna. Vi var med och grundade Sveriges första specialiserade åderbråcksklinik på Läkarhuset Odenplan, Stockholm. Stefan Nydahl med medarbetare startade våren 2011 Åderbråcksspecialisterna Narva Kirurg Center, för att med sina samlade gedigna erfarenheter från åderbråcksbehandlingar kunna erbjuda något extra med tyngdpunkt på högklassig, serviceinriktad och tillgänglig vård med bästa funktionella och kosmetiska resultat som mål.

Våren 2011 lämnade Specialistkirurgen Läkarhuset Odenplan för att med sin samlade gedigna erfarenhet från åderbråcksbehandlingar grunda Åderbråcksspecialisterna Narva Kirurg Center, en affärsidé med tyngdpunkt på högklassig, serviceinriktad och tillgänglig vård med bästa funktionella och kosmetiska resultat.

Åderbråcksspecialisterna Narva Kirurg Center är en privat vårdaktör med vårdavtal med Stockholm Läns Landsting. Detta innebär även samarbete med landets övriga kommuner och landsting gällande hälso- och sjukvård enligt Riksavtalets fria vårdval. Vi är mycket stolta över att som enda renodlade åderbråcksklinik vara kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015.

Goda kommunikationer

Åderbråcksspecialisterna Narva Kirurg Center är centralt beläget på Narvavägen 30, vid Karlaplan. Utmärkta kommunikationsmöjligheter med tunnelbana eller buss. Generöst med parkering precis utanför kliniken. Entrén är direkt från gatan, vilket gör tillgängligheten optimal för alla, oavsett rörelsehinder.

Kliniken finns i för ändamålet byggda lokaler som färdigställdes i april 2012. Materialval, ljus, färg och utformning har tagits fram för att kunna förmedla känslan av trygghet och tillit i miljön. Det kliniska har nedtonats utan att göra avkall på vikten av adekvat utformade och utrustade behandlingssalar och mottagningsrum, inte minst från hygiensynpunkt.

Det finns vilrum och toalett måttanpassade för att möta de krav en rullstolsburen kan ha på tillgänglighet.

Utöver kliniken i Stockholm finns vi även i Luleå, KarlstadUmeåSundsvallÖstersundLinköpingJönköpingLund och Kalmar.

Värdegrund och vision

  • Patient- och kundfokus: vi ser alltid patienten som huvudaktören i alla våra processer och gör alltid vårt yttersta för patienten.
  • Resultatorientering: att alltid arbeta mot bästa tänkbara resultat och för att komplikationer ska bli så få som möjligt. 
  • Trygghet: vår miljö och personal ska förmedla trygghet som vittnar om vår kompetens. 

Vår vision är att vara kundens förstahandsval genom att erbjuda ökad livskvalitet. Våra kompetenta och erfarna specialister arbetar i framkant inom vårt område.

Kunden kan lita  oss!

Våra värdeord är baserade på lita på och är Lyhörda, Innovativa, Tillgängliga, Ansvarsfulla, Presitgelösa och Återkopplar.

Affärsidé

  • Att skapa en verksamhet med tyngdpunkt på förstklassig, serviceinriktad och tillgänglig vård med bästa funktionella och kosmetiska resultat i vackra, ändamålsenliga och praktiska lokaler.
  • Att kunna erbjuda en tillgänglighet som inte utesluter några målgrupper, kunder, patienter eller intressenter som behöver våra tjänster.