Om Narva Åderbråckcenter

Narva Åderbråckscenter – Sveriges ledande specialister på åderbråck

Vi har sedan 2004 specialiserat oss på åderbråcksbehandlingar och är en av pionjärerna inom de moderna endovenösa behandlingsmetoderna. Vi var med och grundade Sveriges första specialiserade åderbråcksklinik på Läkarhuset Odenplan, Stockholm. Stefan Nydahl med medarbetare startade våren 2011 Åderbråcksspecialisterna Narva Kirurg Center, för att med sina samlade erfarenheter från åderbråcksbehandlingar kunna erbjuda något extra. Här ligger tyngdpunkt på högklassig, serviceinriktad och tillgänglig vård med bästa funktionella och kosmetiska resultat som mål.

Narva Åderbråckscenter är en privat vårdaktör med vårdavtal med Stockholm Läns Landsting. Detta innebär även samarbete med landets övriga kommuner och landsting gällande hälso- och sjukvård enligt Riksavtalets fria vårdval. Vi är mycket stolta över att som enda renodlade åderbråcksklinik vara kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015.

Goda kommunikationer

Narva Åderbråckscenter är centralt beläget på Narvavägen 30, vid Karlaplan. Hit finns utmärkta kommunikationsmöjligheter med tunnelbana eller buss. Utanför kliniken finns generöst med parkeringsutrymme. Entrén nås direkt från gatan, vilket gör tillgängligheten optimal för alla, oavsett rörelsehinder.

Kliniken ligger i för ändamålet byggda lokaler som färdigställdes i april 2012. Materialval, ljus, färg och utformning har tagits fram för att förmedla känslan av trygghet och tillit. Det kliniska har nedtonats, utan att göra avkall på vikten av adekvat utformade och utrustade behandlingssalar och mottagningsrum, inte minst ur hygiensynpunkt.

På kliniken finns vilrum och toalett, måttanpassade för att möta de krav en rullstolsburen kan ha på tillgänglighet.

Utöver kliniken i Stockholm finns vi även i Luleå, KarlstadUmeåSundsvallÖstersundLinköpingJönköpingLundKalmar, Västerås och Örebro.

Värdegrund

  • Patient- och kundfokus: Vi ser alltid patienten som huvudaktören i alla våra processer och gör alltid vårt yttersta för patienten.
  • Resultatorientering: Att alltid arbeta mot bästa tänkbara resultat, med så få komplikationer som möjligt.
  • Trygghet: Vår miljö och personal ska förmedla trygghet som vittnar om vår kompetens. 

Affärsidé

  • Att skapa en verksamhet med tyngdpunkt på förstklassig, serviceinriktad och tillgänglig vård med bästa funktionella och kosmetiska resultat, i vackra, ändamålsenliga och praktiska lokaler.
  • Att kunna erbjuda en tillgänglighet som inte utesluter några målgrupper, kunder, patienter eller intressenter som behöver våra tjänster.

Vår vision är att vara kundens förstahandsval genom att erbjuda ökad livskvalitet. Våra kompetenta och erfarna specialister arbetar i framkant inom vårt område.

Som kund kan du lita  oss: Vi är Lyhörda, Innovativa, Tillgängliga, Ansvarsfulla, Prestigelösa och Återkopplar alltid.