Landstingsfinansierad vård

Kan Landstinget betala min åderbråcksoperation?

Åderbråck är utbuktande, slingrande och synliga vener på benet. Åderbråck är ett av flera symtom som uppstår då klaffarna i huvudstammen inne i benet inte kan hålla tätt, vilket gör att blodet inte har fullgod förmåga att rinna tillbaka upp mot hjärtat utan blir kvar i benet och trycket i benet ökar. Detta kallas venös insufficiens.

Tillståndet som förorsakar alla symptom inklusive synliga åderbråck heter alltså venös insufficiens.

På grund av venös insufficiens kan en rad symptom uppstå:

 • Synliga utbuktande ådror på benen (=åderbråck)
 • Svullnad
 • Tyngdkänsla
 • Stumhet
 • Pirrningar & krypningar
 • Värk
 • Hudförändringar
 • Bensår
 • Upprepade ytliga proppar
 • Spontana blödningar

Krav för att få stöd från Landstinget

Landstinget finansierar behandlingen av venös insufficiens, men bara om du samtidigt lider av en eller flera av de fyra sista fetmarkerade symptomen ovan. Det räcker alltså inte att bara ha åderbråck, d.v.s. utbuktande ådror.

Behandlingen av venös insufficiens består antingen av laserbehandling eller skuminjektioner beroende på anatomiska variationer. Dessa behandlingar förstör de felaktiga klaffarna och blodet tar då en annan väg ner i det djupa vensystemet och återflödet blir adekvat. Det höga trycket återställs och i de flesta fall försvinner symptomen. De utbuktande venerna på benen (åderbråcken) minskar oftast i storlek.

Åderbråcken måste ha medicinsk betydelse

För att helt bli av med de utbuktande venerna, åderbråcken, krävs dock en behandlingsmetod som kallas lokala exstirpationer (s.k. virknålsteknik). Detta finansieras inte av Landstinget, då det inte har någon inverkan på den grundläggande orsaken till venös insufficiens.

I vissa fall, som avgörs från fall till fall, kan lokala exstirpationer vara berättigat för att få ett bra resultat, men det gäller då ett begränsat antal som direkt påverkar ett bensår, eksem eller blödningstendens. Då ingår det som ett komplement till huvudbehandlingen (laser eller skum).

Åderbråck som inte bedöms ha någon medicinsk betydelse, men som patienten ändå önskar få avlägsnade, bekostas då av patienten själv.

Du behöver ingen remiss

Åderbråcksspecialisterna Narva Kirurg Center behandlar patienter med venös insufficiens på uppdrag av Landstinget. Patienter kan komma för en bedömning med eller utan remiss. Att komma på remiss betyder inte automatiskt att behandlingen finansieras av Landstinget, det gäller bara patienter med de symptom som nämns ovan. Bedömning görs av kirurger på Narva Kirurg Center som följer Landstingets kriterier.

 • Se bild 1 – Hudförändringar
 • Se bild 2 – Läkta bensår
 • Se bild 3 – Bensår