Stefan Nydahl svarar på frågor om åderbråck

Hur länge har du arbetat med åderbråck?

Jag har som kirurg och kärlkirurg arbetat med åderbråck i snart 40 år. De senaste ca 17 åren har jag, i princip, enbart arbetat med åderbråck.

Varför valde du att specialisera dig på åderbråck?

Åderbråck och dess behandlingar har sedan länge varit lågprioriterat, både från samhället och bland läkarna. Eftersom det är så många som lider av sina åderbråck och det är en stor fördel att kunna behandla dessa patienter i öppen vård, var det naturligt som specialist och kärlkirurg att ägna sig åt vensjukdomar, speciellt åderbråck. Dessutom är det ett fascinerande kunskapsområde som har expanderat enormt de senaste åren.

Kan du berätta lite om din bakgrund? Utbildning, tidigare arbete?

Jag är utbildad vid Karolinska Institutet och blev legitimerad läkare 1981, specialist i kirurg 1986 och i kärlkirurgi 1989. Skrev en avhandling 1992 och blev docent 1996. Har tjänstgjort bland annat på Karolinska Sjukhuset, Leicester Royal Infirmary i England samt på Södersjukhuset. Drivit egen verksamhet och klinik från 2002.

Kan du berätta om din forskning på området?

Jag har sysslat mycket med koagulationsforskning och skrivit en avhandling om detta, men även gjort klinisk forskning inom kärlkirurgi. Har också skrivit vetenskapliga artiklar om behandling av vensjudomar och åderbråck.

Vad gör Narva Kirurg Center till det bästa valet för den som behöver åderbråcksbehandling?

Vi är åtta kirurger som specialiserat sig på åderbråck och vensjukdomar och vi har således en mycket stor erfarenhetsbas, många av oss forskar inom området och vi håller oss hela tiden uppdaterade på nya rön och metoder inom dessa områden.

Hur säkerställer ni att ni alltid ligger i framkant när det gäller behandlingsmetoder?

Genom att själva forska och genom att årligen åka på de främsta vetenskapliga mötena för åderbråck och vensjukdomar runt om i världen.

Hur arbetar du för att dela med dig av din kompetens till dina kollegor på era kliniker?

Vi har regelbundna gemensamma möten och föreläsningar med all personal om åderbråck. Flera av oss åker årligen även till vetenskapliga möten där vi är aktiva föreläsare. Detta borgar för att vi alltid är uppdaterade inom ämnesområdet åderbråck och vensjukdomar. Vi arbetar alla nära varandra, har högt i tak och diskuterar ofta med varandra om intressanta patientfall.
Vi är ju många läkare och flera av oss har fler specialiteter än att vara kirurger och kärlkirurger

Hur arbetar ni för att era patienter ska känna sig väl bemötta och trygga inför, under och efter behandling?

Vi ser detta som oerhört viktigt och det skall vara vår ledstjärna i kontakten med patienten. I vår strävan att patienten skall känna sig väl bemött, trygg och få den bästa vården så har vi arbetat hårt med olika kvalitetssystem, bland annat är vi som en av få kliniker ISO-certifierade för både kvalitet och miljö.

Upplever du att era insatser påverkar människors välmående i hög grad?

Det är väl känt från flera vetenskapliga studier att om man opereras för åderbråck så blir det en klar förhöjning av livskvalitén. Det är lätt att förstå hur nöjd en patient kan vara om man har större eller mindre åderbråck på benen, ibland med besvärliga symtom och de försvinner dagen efter ingreppet. Likaså om man har kroniska bensår på underbenen som snabbt läker.

Vad är mest tillfredsställande med att arbeta med åderbråcksbehandlingar?

Hur nöjda och glada den stora majoriteten av patienter är! Det är verkligen tillfredsställande att konstatera att alla åderbråcken är borta och patienten har släta fina ben, utan några som helst symtom.