Stefan Nydal

Tjänstemeriter

 • Allmäntjänstgöring (AT), Lasarettet Nyköping 1980-81
 • Underläkare, kirurgi, Södertälje sjukhus 1982-85
 • Underläkare, kirurgi, Karolinska sjukhuset 1986
 • Avdelningsläkare, kirurgi, Karolinska sjukhuset 1987-93
 • Research Fellow, kirurgi, Leicester Royal Infirmary, England 1994
 • Avdelningsläkare, kirurgi, Leicester Royal Infirmary, England 1995
 • Avdelningsläkare, kirurgi, Karolinska sjukhuset 1996
 • Överläkare, kirurgi, Södersjukhuset 1997-02
 • Privatpraktiserande kirurg, Sophiahemmet 2002-04
 • Privatpraktiserande kirurg, Scandinavian Venous Center 2004-11
 • Privatpraktiserande kirurg, Narva Kirurg Center 2011-

Akademiska meriter

 • Med.kand., Karolinska Institutet 1975
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet 1979
 • Legitimerad läkare 1981
 • Specialist i allmän kirurgi 1986
 • Med dr, Karolinska Institutet 1992
 • Specialist i kärlkirurgi 1996
 • Docent, Karolinska Institutet 1996