Karl Sörelius | Åderbråcksspecialisterna ^

Karl Sörelius

 

Tjänstemeriter

  • Specialistläkare Kärlkirurgen Akademiska sjukhuset Uppsala, 2016-2018
  • Specialistläkare Narva Kirurg Center, 2018-

Akademiska meriter

  • Läkarexamen, 2008
  • Läkarlegitimation, 2010
  • Specialist i kirurgi, 2016
  • Disputerad 2016
  • Post Doc, 2016