Integritetspolicy

Narva Åderbråckscenter förstår att den personliga integriteten är viktig för våra besökare, hädanefter ”användare”.

Följande information har tagits fram för att hjälpa våra användare förstå vilken information vi samlar in från vår webbplats och hur vi hanterar och använder den informationen som vi samlar in.

Informationsinsamling och användning

När en användare besöker vår webbplats kan vi behöva samla in information från användaren. Vi behandlar endast personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att kunna hantera webbplatsens innehåll och tjänster samt för att tillhandahålla en fungerande webbplats. Person- och kontaktinformation används för att administrera kundförhållandet. Detta innebär att vi kan kontakta användaren i anledningar av bokningar, frågor, uppföljningar, tillhandahålla kundtjänst och så vidare.

Kontaktformulär och e-postkontakt

Om en användare kontaktar oss via e-post eller ett kontaktformulär på vår webbplats kan användaren behöva uppge personuppgifter (till exempel kontaktuppgifter). Dessa personuppgifter kommer vi använda för att besvara/hantera eventuella frågeställningar och förfrågningar, samt för att hantera korrespondens.

Cookies

På vår webbplats använder vi cookies för att kunna anpassa vår webbplats så bra som möjligt för användaren, baserat på hur användaren beter sig på webbplatsen. I cookies lagras information som vi behöver för att vår webbplats ska fungera.

Genom att ändra inställningarna i webbläsaren kan användaren inaktivera eller begränsa insamlingen av cookies. Redan sparade cookies kan raderas närsomhelst.

Logginformation

När en användare besöker vår webbplats samlas automatiskt standardiserad logginformation in från användarens dator. Det kan exempelvis innebära information om vilken webbläsare som används, IP-adress och tid för åtkomst. Denna typ av information möjliggör att vi kan tillhandahålla, vidareutveckla och förbättra vår webbplats. Vi kommer inte att försöka få fram användarens identitet med hjälp av denna information.

Användarens rättigheter

Som användare har du rätt att begära vilka personuppgifter vi lagrar om användaren.

Om personuppgifterna är felaktiga eller inaktuella har användaren även rätt att begära en uppdatering samt korrigering av uppgifterna. Användaren kan även be oss att radera insamlade personuppgifter vi har om användaren, under förutsättning att vi inte har en lagstadgad skyldighet att behålla uppgifterna eller ett legitimt intresse för att behålla sådana uppgifter som väger tyngre.

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi kan, från tid till annan, komma att uppdatera denna integritetspolicy. Vi rekommenderar därför att användaren återbesöker vår integritetspolicy för att ta del av senaste informationen om hur vi hanterar våra besökares integritet. Den uppdaterade versionen finns alltid på vår webbplats.