Om åderbråck

Vi är Sveriges ledande specialister på att behandla och ta bort åderbråck

Narva Åderbråckscenter är specialister på åderbråcksoperationer och åderbråcksbehandlingar och har utfört över 30 000 behandlingar. Du är varmt välkommen att kontakta oss för behandling på någon av våra kliniker. Vi finns i stora delar av landet:

Vad är åderbråck?

Åderbråck framträder som blåaktiga upphöjningar på benen och uppstår oftast på grund av ökat tryck i benens blodådror, vilket gör att ådrorna vidgas och blir mer synliga. Det kan handla om några få synliga ådror eller stora nystan av vener. I någon form drabbar åderbråck cirka 30–40 procent av befolkningen – det vill säga kring var tredje person i landet. Det är lika vanligt hos kvinnor och män, och med behandling är det fullt möjligt att bli av med dem.

Vill du bli av med åderbråck?

Om du tar kontakt med oss för att ta bort åderbråck är det första steget att kirurgen genomför en klinisk bedömning och en ultraljudsundersökning. Undersökningen visar åderbråckens karaktär. Därefter kan vi ta ett beslut om hur vi ska behandla dig.

Behandla åderbråck – steg för steg

För att behandla åderbråck genomförs en process i flera steg från det att du upplever symptom till att du är färdigbehandlad. Kontakta oss om du har några frågor om stegen i behandlingsprocessen.

1

Upplevda symptom

Det vanligaste symptomet på åderbråck är de vidgade och blåaktiga upphöjningar på benen som karaktäriserar besväret. Ofta syns dessa på insidan av underbenen. Symptomen skiljer sig från person till person, och medan vissa har svåra symptom har andra inga problem alls med sina åderbråck.

2

Ultraljud och diagnos

Vid nybesök utför en kirurg alltid en noggrann undersökning av dina åderbråck för att få en god uppfattning om vilken behandlingsmetod som är lämpligast för dig. Undersökningen utförs alltid med ultraljud och därefter ställs en diagnos.

3

Behandlingsmetod

Våra behandlingar anpassas alltid individuellt efter den enskilde patienten och dennes besvär. Vi har moderna och effektiva behandlingsmetoder, som ofta används i kombination för att uppnå önskat resultat: laser-, skum- och virknålsteknik.

4

Efter behandlingen

Efter behandlingen kan du vara öm i 1–2 dagar, men ömheten är övergående och smärtan kräver sällan smärtstillande medicin. Du kan börja jobba så snart du känner dig redo, men behandlingsområdet kan vara svullet efteråt.

Om att ta bort åderbråck

För att ta bort åderbråck krävs en åderbråcksbehandling. Vi på Narva Åderbråckscenter är Sveriges ledande specialister på åderbråcksbehandlingar och -operationer. Vår personalstyrka består av välutbildade och erfarna läkare och sjuksköterskor som är specialister och har lång erfarenhet av att ta bort åderbråck. Läs mer om våra läkare här.

Vi har utfört över 30 000 behandlingar sedan starten 2014.

Stefan Nydahl är läkare, docent och medicinskt ansvarig på Narva Åderbråckscenter. Stefan är en av förgrundsgestalterna inom modern åderbråcksbehandling och har många års erfarenhet av att arbeta med avancerad artärkirurgi. Se Stefan Nydahls artikel om behandlingsmetoder från Läkartidningen 2016.

Centralbokning

08-666 20 30

Vanliga frågor

Åderbråck uppstår när venernas klaffar har glidit isär och då bildas en defekt i klaffarna.

Klaffarnas uppgift är att hindra blodet från att rinna tillbaka ner i benet när det är på väg till hjärtat, men när en defekt bildas i klaffarna vidgas kärlväggarna så att de inte når varandra och därmed förlorar de sin förmåga att hindra blodet från att rinna tillbaka.

Detta innebär att blodet blir kvar i benet samtidigt som den ökade blodmängden ger ett högre tryck i benen och venerna. De ytliga ådrorna på benen kan då puta ut och bli slingriga och synliga, vilket kan uppfattas som kosmetiskt störande.

Blodflödet med utbytet av syre och slaggprodukter försämras, vilket kan medföra sämre hudkvalitet och svullnad. I svåra fall kan hudförändringar och till och med bensår uppstå.

Nej, åderbråck i sig är inte farligt utan snarare missprydande och störande. De kan även orsaka en viss svullnad och tyngdkänsla i benen. Lämnas ett åderbråck obehandlat länge kan det dock leda till komplikationer som kan vara farliga, exempelvis bensår.

Ja, det finns en ärftlig komponent. Det finns dock många som drabbas utan att någon förälder har åderbråck. Och det finns de där föräldrarna har drabbats, men där barnet/barnen inte gör det.

Nej, stödstrumpor botar inte åderbråck, men kan lindra symptom som svullnad och tyngdhetskänsla något.

Ja, vi garanterar att de åderbråck vi kommit överens om att ta bort vid en åderbråcksbehandling försvinner. Vid behov erbjuder vi alltid gratis komplettering. Vi kan däremot inte garantera att samtliga ådernät försvinner.

De flesta upplever åderbråck som kosmetiskt störande och vill därför ta bort sina åderbråck. Då är det möjligt att behandla åderbråck eller göra en åderbråcksoperation. Vissa får även besvär av sina åderbråck, då de kan orsaka flera olika symptom som tyngdkänsla, svullnad, dragningar, smärta, krypningar och klåda. I svåra fall kan hudförändringar, eksem och till och med bensår uppstå till följd av åderbråcken.

Det finns alltid risker med medicinska och kirurgiska ingrepp. I detta fall är riskerna dock väldigt små och de få komplikationer som kan uppstå är oftast lindriga och snabbt övergående. En möjlig komplikation kan exempelvis vara att instickshålen blir infekterade. 

Ring oss direkt på 08 – 666 20 30 om du misstänker att du har drabbats av infektion eller annan komplikation, så hjälper vi dig!

Ja, kärlen som tas bort är förhållandevis små och finns i ditt ytliga vensystem. Kroppen kompenserar helt enkelt genom att blodet väljer andra vägar (via andra välfungerande kärl).

Nej, vi opererar inte gravida. Om du ammar och har möjlighet att pumpa bröstmjölk är operation däremot möjlig.

Ja, hos oss jobbar enbart legitimerad personal. Läkarna har specialistkompetens inom kärlkirurgi och sjuksköterskorna som assisterar på operation har erhållit specialistutbildning inom åderbråcks- och ådernätsbehandling.

Hela personalstyrkan uppdaterar sig dessutom regelbundet årligen genom att medverka på kongresser, föreläsningar och annan relevant fortbildning. Du kan därför vara helt trygg hos oss och vara säker på att träffa kompetent personal som kommer ta väl hand om dig.

Symptom på åderbråck

Subjektiva symptom

Symptom på åderbråck kan variera från person till person, från att inte ha några problem alls till svåra symptom, som exempelvis:

 • Tyngdhetskänsla
 • Trötthetskänsla
 • Kramper
 • Pirrningar
 • Domningar
 • Klåda
 • Krypningar
 • Smärta

Klinisk bild

Objektiva fynd vid undersökningen kan vara följande:

 • Svullnad
 • Eksem
 • Hudförändringar
 • Läkta bensår
 • Bensår
 • Spontana blödningar
 • Vidgade vener

OBS! Även andra sjukdomstillstånd kan uppvisa ovanstående fynd.

Vad kostar det att ta bort åderbråck?

Priset för en åderbråcksbehandling varierar beroende på vad den innefattar och hur omfattande den är. När du gör en undersökning hos våra kärlkirurger får du ett individuellt pris att förhålla dig till. Vanligtvis ligger priset för en behandling mellan 10 000 – 35 000 kr.

Diagnos av åderbråck

Ultraljudsundersökning

En kirurg utför alltid en ultraljudsundersökning vid nybesöket. Detta för att få en god uppfattning om venernas klaffar, anatomi och funktion. Vid en ultraljudsbehandling är det även möjligt att se de djupare venerna som kan vara påverkade av åderbråck utan att det syns.

Gradering av åderbråck

Klassificering

Man kan dela in åderbråck i olika klasser. Detta görs för att man ska kunna beskriva och jämföra de olika tillstånden.

Landstinget kan stå för dina behandlingskostnader

För att landstinget ska stå för behandlingskostnaderna gäller klass C4-C6.

Åderbråck och kroppens blodomlopp

Kroppens blodomlopp och kärlsystem består av artärer och vener. Artärerna förser kroppen med syrerikt blod och venerna återför det syrefattiga blodet till hjärtat och lungorna för att på nytt syresättas.

Inuti venerna på benen finns klaffar vars mekanism är att förhindra att blodet rinner tillbaka ned i benet på dess väg upp mot hjärtat. Klaffarna behövs eftersom trycket i vener är lägre än i artärer. När vi använder underbenets muskler underlättas blodflödet upp mot hjärtat.

Venerna i benen består av två system, ett djupt och ett ytligt. Det djupa systemet är det centrala i vilket det mesta blodflödet cirkulerar – här uppstår sällan problem. Det är i det ytliga systemet som åderbråck kan uppstå, ett vanligt problem som drabbar cirka 30 procent av befolkningen. Som tur är kan vi klara oss bra utan dessa vener, och de kan därför opereras bort.

Mellan de båda systemen finns förbindelser, så kallade perforanter, som omfördelar blodet till det djupa systemet när huvuddelen av det ytliga vensystemet tagits bort. Tveka inte att kontakta oss om du vill ha mer information om hur det fungerar att ta bort åderbråck eller genomföra en behandling hos oss.

Narva Åderbråckscenter har vårdavtal med Region Stockholm och vi utför åderbråcksbehandlingar på uppdrag av dem.

Detta gäller inte enbart för patienter i Stockholm, utan också för patienter runtom i Sverige som vill söka vård hos oss och har s.k. medicinsk indikation för behandling. Se vidare under rubriken Landstingsfinansierad vård. Ingen remiss krävs.