Om åderbråck

Åderbråck kännetecknas av blåaktiga, knöliga upphöjningar på benen. I de flesta fallen beror åderbråcket på att venernas klaffar inte håller tätt och trycket ökar vilket leder till att blodådrorna utvidgas och blir mer synliga. Att ha åderbråck innebär per automatik inte att du kommer få besvär, men i vissa fall kan behandling behövas för att slippa medicinska symptom som eksem, svullna ben eller bensår. Åderbråck kan också behandlas av kosmetiska skäl, något som vi på Narva Åderbråckcenter är marknadsledande specialister på.

Narva Åderbråckscenter är specialister på åderbråcksoperationer och åderbråcksbehandlingar och har utfört över 30 000 behandlingar. Du är varmt välkommen att kontakta oss för behandling på någon av våra kliniker. Vi finns i stora delar av landet:

Vad är åderbråck?

Åderbråck, också kallat varicer, kännetecknas av blåaktiga, knöliga upphöjningar som huvudsakligen uppkommer på insidan av underbenen. Åderbråcket uppstår till följd av dålig klaffunktion i venerna vars syfte är att föra tillbaka syrefattigt blod till hjärtat för nytt syre. 

För att blodet endast ska kunna strömma åt ett håll finns det klaffar inuti venerna som hindrar blodet från att strömma åt fel håll. Om dessa klaffar inte fungerar som de ska leder det till ett oregelbundet och försämrat blodåterflöde. Det är särskilt vanligt att detta förekommer i benen eftersom blodet i benen ska pumpas uppåt medan tyngdlagen vill dra blodet nedåt. Konsekvensen av detta är att det ansamlas syrefattigt blod i venerna vilket kan orsaka obehag, smärta och visuellt se oestetiskt ut. Det är detta som kallas för åderbråck.


Åderbråck är vanliga och förekommer bland 20-30% av befolkningen. Åderbråck är lika vanligt hos kvinnor som män. Sjukdomen är ärftlig vilket innebär att du har större risk att utveckla åderbråck om du har anlag för det. Åderbråck är i regel ofarligt men cirka 10% av de som drabbas får besvärliga symptom som svullnader, eksem eller bensår. Åderbråck kan alltså vara mer besvärliga för vissa än för andra. Utöver de medicinska symptomen kan åderbråck också orsaka kosmetiska problem. De ytligaste blodkärlen som finns i huden kan också bilda små spindelvävsliknande mönster, ådernät.

Åderbråck i korthet

 • Åderbråck kännetecknas av blåaktiga och knöliga upphöjningar
 • Uppkommer huvudsakligen på underbenen till följd av dålig blodcirkulation
 • Förekommer hos mellan 20-30% av befolkningen
 • Åderbråck är lika vanligt hos kvinnor som män
 • Kan orsaka medicinska och kosmetiska besvär

Fakta om åderbråck

Orsaker till åderbråck

Den vanligaste anledningen till att åderbråck uppstår är försämrad blodcirkulation. Till följd av den försämrade cirkulationen ansamlas syrefattigt blod i blodådrorna vilket kan orsaka känslor av obehag, smärta samt se oestetiskt ut rent visuellt. Ärftlighet är också en känd riskfaktor för utveckling av åderbråck.

Andra riskfaktorer och orsaker

Gravida personer löper större risk att utveckla åderbråck på grund av hormonförändringar, ökad vikt, fostrets tryck mot bäckenvenerna samt att de bär på en större blodvolym. Personer som är överviktiga löper också större risk att utveckla åderbråck på grund av det ökade trycket.

Är åderbråck ärftligt?

Ja, det finns en ärftlig komponent. Det finns dock många som drabbas utan att någon förälder har åderbråck.

Vanliga symptom vid åderbråck

De tydligaste symptomen på åderbråck ses främst i form av de blåaktiga och knöliga upphöjningarna som vanligtvis uppkommer på underbenen, i knävecken och på insidan av låren. Diagnosen innebär inte alltid att man upplever ytterligare symptom, men de vanligaste symptomen vid åderbråck i benen är:

 • Svullnad
 • Värk
 • Krypningar
 • Klåda
 • Kramp i vaderna
 • Tyngdkänsla
 • Stumhet

Det förekommer också ovanligare symptom som är mer allvarliga i samband med åderbråck. Svullnaden från åderbråck kan leda till att huden blir förtunnad och mer skör, detta är vanligt framför allt hos äldre personer. Om du har skör och känslig hud ska du vara uppmärksam på:

 • Bensår
 • Eksem

Diagnos av åderbråck

Ultraljudsundersökning

En kirurg utför alltid en ultraljudsundersökning vid nybesöket. Detta för att få en god uppfattning om venernas klaffar, anatomi och funktion. Vid en ultraljudsbehandling är det även möjligt att se de djupare venerna som kan vara påverkade av åderbråck utan att det syns.

Gradering av åderbråck

Klassificering

Man kan dela in åderbråck i olika klasser. Detta görs för att man ska kunna beskriva och jämföra de olika tillstånden.

Landstinget kan stå för dina behandlingskostnader

För att landstinget ska stå för behandlingskostnaderna gäller klass C4-C6.

Hur behandlar man åderbråck?

Du som har medicinska eller kosmetiska besvär med åderbråck kan behöva få behandling. Förutom operation finns det flera olika sätt att behandla och ta bort åderbråck.

En åderbråcksbehandling hos Narva Åderbråckscenter börjar alltid med en konsultation hos en av våra erfarna kärlkirurger då du får berätta om dina symptom och genomgå en ultraljudsundersökning av venerna.

Efter undersökningen väljer vi i samråd med dig den behandlingsmetod som vi anser mest lämplig och effektiv för dig och dina åderbråck. Ofta utförs en kombination av metoder för bästa resultat.

Förebygg eller lindra åderbråck

Utöver en utredning och en åderbråcksbehandling kan du på egen hand ta regelbundna promenader, använda stödstrumpa eller kompressionsstrumpa samt att försöka ha benen i högt läge vid vila för att förebygga och underlätta vid eventuella besvär.

Andra viktiga och förebyggande åtgärder är:

 • Regelbunden fysisk aktivitet efter egen förmåga
 • Viktnedgång vid övervikt

Centralbokning

08-666 20 30

Frågor och svar om åderbråck

Åderbråck, också kallat varicer, kännetecknas av blåaktiga, knöliga upphöjningar som huvudsakligen uppkommer på insidan av underbenen. Åderbråcket uppstår till följd av dålig blodcirkulation i venerna.

Åderbråck uppstår när klaffarna i blodådrorna har en nedsatt funktion. Klaffarnas uppgift är att hindra blodet från att rinna tillbaka ner i benet när det är på väg till hjärtat, men när en defekt bildas i klaffarna vidgas kärlväggarna så att de inte når varandra och därmed förlorar sin förmåga att hindra blodet från att rinna tillbaka.

Ja, det finns en ärftlig komponent. Det finns dock många som drabbas utan att någon förälder har åderbråck. Och det finns de där föräldrarna har drabbats, men där barnet/barnen inte gör det.

Ja, vi garanterar att de åderbråck vi kommit överens om att ta bort vid en åderbråcksbehandling försvinner. Vid behov erbjuder vi alltid gratis komplettering. Vi kan däremot inte garantera att samtliga ådernät försvinner.

Åderbråck är i regel ofarligt men kan orsaka medicinska besvär som svullnad, ömhet och smärta. Om du upplever stark smärta, eksem eller bensår kan du kontakta oss för en bedömning.

Nej, du kan inte ta bort åderbråck i benen på egen hand. För att ta bort och behandla åderbråck behöver du genomföra en åderbråcksbehandling.

Ja, kärlen som tas bort är förhållandevis små och finns i ditt ytliga vensystem. Kroppen kompenserar helt enkelt genom att blodet väljer andra vägar (via andra välfungerande kärl).

Ja, gravida personer löper större risk att utveckla åderbråck på grund av hormonförändringar, ökad vikt samt att de bär på en större blodvolym under sin graviditet. Hos de flesta kvinnor försvinner åderbråcket efter graviditetens slut. I vissa fall kan det behövas behandling för att ta bort åderbråcken.

Ja, hos oss jobbar enbart legitimerad personal. Läkarna har specialistkompetens inom kärlkirurgi och sjuksköterskorna som assisterar på operation har erhållit specialistutbildning inom åderbråcks- och ådernätsbehandling.

Hela personalstyrkan uppdaterar sig dessutom regelbundet årligen genom att medverka på kongresser, föreläsningar och annan relevant fortbildning. Du kan därför vara helt trygg hos oss och vara säker på att träffa kompetent personal som kommer ta väl hand om dig.

Nej, stödstrumpor botar inte åderbråck, men kan lindra symptom som svullnad och tyngdhetskänsla något.

Narva Åderbråckscenter har vårdavtal med Region Stockholm och vi utför åderbråcksbehandlingar på uppdrag av dem.

Detta gäller inte enbart för patienter i Stockholm, utan också för patienter runtom i Sverige som vill söka vård hos oss och har s.k. medicinsk indikation för behandling. Se vidare under rubriken Landstingsfinansierad vård. Ingen remiss krävs.