Henrik Bengtsson

Tjänstemeriter

Allmäntjänstgöring (AT) Ängelholm 1977-78

Underläkare, kirurgi, Ängelholm 1978-82

Underläkare, kirurgi, Helsingborg 1982-84

Avdelningsläkare, kirurgi, UMAS, Malmö 1984-93

Överläkare, kirurgi, CSK, Kristianstad 1993-2001

Överläkare, kirurgi, Helsingborg 2001-2013

Privatpraktiserande kirurg, Carlanderska, Göteborg 2012-19

Akademiska meriter

Med.kand Lunds universitet 1972

Läkarexamen Lunds universitet 1977

Legitimerad läkare 1981

Specialist i allmän kirurgi 1984

Med dr Lunds universitet 1992

Specialist kärlkirurgi 2008