Daniel Klingberg | Åderbråcksspecialisterna ^

Daniel Klingberg

 

Tjänstemeriter

  • Kärlkirurgiska kliniken Falu lasarett Falun 2013 –
  • Trauma – kärlkirurgiskaklinken Tyrberger Hospital Tyskland 2013
  • Kirurgiska kliniken Falu lasarett Falun 2006-2012

Akademiska meriter

  • Läkarexamen 2004
  • Leg läkare 2006
  • Specialistkompetens kirurgi 2012
  • Specialistkompetens kärlkirurgi 2017