Anders Törring

Tjänstemeriter

  • Underläkare Anestesi- och intensivvårdskliniken, Danderyds Sjukhus 2002-2003
  • Allmäntjänstgöring, Södersjukhuset 2004-2006
  • Specialistutbildning, Kirurgkliniken, Södersjukhuset 2006-2012
  • Specialistläkare Kirurgkliniken, Södersjukhuset 2012-2017

Akademiska meriter

  • Läkarexamen, Karolinska Institutet 2002
  • Legitimerad läkare 2006
  • Specialistutbildning kirurgi, Södersjukhuset 2006-2012
  • Specialistexamen Kirurgi 2012