Namn…

Tjänstemeriter

Akademiska meriter

  • Karolinska Institutet 1986-1992
  • Uppsala Universitet 1995-2003