Ådernät | Behandling av ådernät på benen | klinik i Stockholm ^

Ådernät

Ådernät / Ytliga blodkärl på benen

Besväras du av spindelnätsliknande små blodkärl på benen? De kallas för ådernät och är otroligt vanliga. De kan uppkomma i samband med graviditet, stigande ålder eller utan rimlig orsak men anses ofta som kosmetiskt störande. Vi på Åderbråcksspecialisterna Narva Kirurg Center tar dagligen emot patienter för ådernätsbehandling. Kontakta oss på mail eller på telefon: 08-666 20 30.

Allmänt

Hos ca 85 % hittar man ådernät vilket är små nät av blåröda utvidgade kärl som ligger i det yttersta hudlagret. Dessa är 0,1-1 mm i diameter och upplevs ofta som kosmetiskt störande men ger inga symtom. Ådernät kan finnas på hela kroppen men främst på benen.

Vad är skillnaden mellan åderbråck och ådernät?

Åderbråck och ådernät är inte samma sak, tvärtemot vad många tror. De uppstår dock båda i venerna, framför allt på benen även om ådernät också kan uppstå i till exempel ansiktet och på armarna. En vanlig uppfattning är att ådernät är ett första tecken på åderbråck, men har man ådernät behöver man oftast inte vara orolig för att få åderbråck.

Ådernätsbehandling

Före ådernätsbehandling utförs bokas Du in för en konsultation hos en av våra kärlkirurger. Efter denna bedömning bokas du in för behandling hos en sjuksköterska. Med en ytterst fin nål sprutas ett kärlretande ämne (Aethoxysclerol) in i ådernäten på benen. Behandlingen kan innebära viss sveda och mindre smärta men är övergående. Solexponering bör undvikas ca en vecka efter ådernätsbehandling. Det krävs ofta fler behandlingar och fullt resultat kan aldrig garanteras.

Ådernät kallas även ibland för kärlspindlar.

ådernät

Behandla inte ådernät vid:


• Hudatrofi – tunn hud
• Infektiösa hudsjukdomar.
• Stasödem – kraftig svullnad i benen.

Komplikationer

Blåmärken
Kärlnybildning
Tromboflebit – ytlig blodpropp
Pigmentering
Allergier

Pris

En ådernätsbehandling hos oss kostar 4.700 kr. I de flesta fall behövs fler behandlingar för fullt resultat. Andra behandlingen kostar från 3.000 kr.

Önskar Du boka tid för konsultation, eller har Du övriga frågor, kontakta oss HÄR.

Specialiserad klinik för behandling av ådernät och åderbråck