Åderbråcksbehandling med moderna metoder

Hem / Åderbråck / Behandling

Endovenös Laserbehandling

Detta är en effektiv metod för åderbråck som ersätter den äldre kirurgiska metoden där man genom ett snitt i ljumsken och på benet drar ut den defekta venen, sk ”stripping”. Laserbehandling ger bättre resultat och mindre komplikationer. Med laser behövs inga snitt eller stygn. Med en liten nål görs ett minimalt hål i huden och en tunn laserfiber förs in i venen. Bedövning i form av kall vätska blandad med bedövningsmedel sprutas in i benet. Därefter förstörs kärlväggen genom upphettning med lasern.

Skumbehandling

I vissa fall passar inte laserbehandling för åderbråck. Det kan vara i fall venen opererats bort med den gamla metoden och rester av den ännu finns kvar och orsakar läckage eller att venen som skall behandlas är mycket slingrig. Då kan man använda sig av en kemisk metod som innebär att ett skumpreparat sprutas in i venen som då kollapsar. Injektionsvätskan blandas med luft i en spruta så ett skum uppstår. Detta sprutas sedan in i det aktuella kärlet under uppsikt med ultraljud.

Minimalt invasiv virknålsteknik

Alla synliga och kosmetiskt störande åderbråck tas bort med ett virknålsliknande instrument via millimeter stora hål i huden. På detta sätt minskas risken för ärrbildning. Virknålsteknik används i princip alltid i kombination med laser- eller skumbehandling.

BILDER FÖRE & EFTER OPERATION