Fördjupning av åderbråck

Hem / Åderbråck / Fördjupning

Åderbråck – Anatomi & fysiologi

Kroppens blodomlopp och kärlsystem består av artärer och vener. Artärerna förser kroppen med syrerikt blod och venerna återför det syrefattiga blodet till hjärtat och lungorna för att på nytt syresättas.

Inne i venerna på benen finns klaffar vars mekanism är att förhindra att blodet rinner tillbaka ned i benet på dess väg upp mot hjärtat. Klaffarna behövs eftersom trycket i vener är lägre än i artärer. När vi använder underbenets muskler underlättas blodflödet upp mot hjärtat.

Venerna består av två system i benen, ett djupt och ett ytligt. Det djupa systemet är det viktiga i vilket det mesta blodetflödet går. Det är sällan fel på detta.

Mellan det de båda systemen finns förbindelser som kallas perforanter. Dessa hjälper till att omfördela blodet till det djupa systemet när huvuddelen av det ytliga vensystemet tagits bort.

Åderbråck – Patofysiologi

Det är i det ytliga systemet som åderbråck kan uppstå. Problem med åderbråck är mycket vanligt och ca 30 % av befolkningen lider av detta men som tur är kan vi klara oss utan dessa ådror.

Ett åderbråck uppstår när det har uppstått en defekt i klaffarna. Kärlväggarna är vidgade så att klaffarna inte når varandra och därmed förlora sin förmåga att hindra blodet att rinna tillbaka.

Den ökade blodmängden ger ett högre tryck i benen och venerna. De ytliga ådrorna på benen kan då börja puta ut och blir slingriga och synliga vilket kan uppfattas som kosmetiskt störande.

Blodflödet med utbytet av syre och slaggprodukter försämras vilket kan medföra sämre hudkvalitet och svullnad. I svåra fall kan hudförändringar och till och med bensår uppstå.

Diagnos av åderbråck

Subjektiva symtom
Dessa kan variera från person till person från att inte ha några till svåra symtom.

 • Tyngdhetskänsla
 • Trötthetskänsla
 • Kramper
 • Pirrningar
 • Domningar
 • Klåda
 • Krypningar
 • Smärta

Klinisk bild
De objektiva fynd som framkommer vid undersökningen kan även bero på andra sjukdomstillstånd.

 • Svullnad
 • Eksem
 • Hudförändringar
 • Läkta bensår
 • Bensår
 • Spontana blödningar
 • Vidgade vener

Ultraljud
Ultraljudundersökning görs alltid vid första besöket. Man får då en god uppfattning om venernas klaffar och anatomi. Dessutom kan man också se om de djupa venerna är påverkade.

Klassificering av åderbråck

Man kan dela in åderbråck i olika klasser. Detta görs för att man skall kunna beskriva och jämföra de olika tillstånden.

 • C1 Endast ådernät
 • C2 Åderbråck
  c2-aderbrack
 • C3 Svullnad
 • C4 Hudförändringar
 • C5 Läkta bensår
 • C6 Bensår

För att landstinget skall stå för behandlingskostnaderna gäller klass C4-C6, läs mer om Landstingsfinansierad vård HÄR. Önskar Du boka tid för konsultation, eller har Du övriga frågor, kontakta oss HÄR.